Letní tábor Suté Břehy 18.7. – 1.8.2015

OFF

Pro rok 2015 je vyhlášen letní dětský tábor Suté Břehy 2015 od 18.7. do 1.8.2015 s tanečním kroužkem, kurzem přežití, kurzem horolezectví a dovedností s lany a jistícími prostředky, kurzem první pomoci a vodáckým kurzem.
K tomu všemu se bude celým táborem prolínat celotáborová hra Lovci pokladů.
Kapacita tábořiště je 52 osob, z toho 40 dětí (20 dětí do 10 let, 20 dětí od 10 do 15 let).

Náš tým si můžete prohlédnout zde.

Odjezd na tábor je autobusem z Chrudimi a Pardubic.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE: DĚTI SE NIKDY A NIKDE NEPOHYBUJÍ BEZ DOZORU DOSPĚLÉHO.
Při pohybu v lese jsou v pravidelných vzdálenostech vytvořeny hlídky z vedoucích a instruktorů, nebo chodí jako skupina s vedoucím a instruktorem.
Při koupání v řece využíváme místa s volným vstupem do vody a mírným klesáním. V okamžiku, kdy jsou děti ve vodě, jsou všichni vedoucí v pozoru a bedlivě hlídají. Někteří ze souše, někteří připravení ve vodě. Nikdy nepouštíme děti tam, kde je proud a hloubka, kde nedosáhnou. Děti, které neumějí plavat, musejí mít vždy křidélka, kruh, nebo záchrannou vestu.
Děti jsou na začátku tábora poučeny o bezpečnosti práce na táboře, o zacházení s ostrými předměty, jako je sekera, nůž, klacky, střelba ze vzduchovky, … Celý tábor je vyžadováno dodržování těchto pravidel. Nošení nožů a seker mimo činnost, při které jsou tyto nástroje potřeba, je zakázáno.

Tábor je určen pro děti školního věku. Každé dítko si na něm najde to, co ho bude nejvíce bavit. Před táborem se můžete s vašim dítkem a celou rodinou zúčastnit předtáborového víkendu, kde nás poznáte a uvidíte, jak fungujeme. Budete na chvilku součástí našeho tábora jako dítě a vaše dítě nepojede někam, kde to nezná.

Táborová hra Lovci pokladů
Každý den je jedna část vyhrazena pro celotáborovou hru Lovci pokladů. Nebudeme dopředu prozrazovat její průběh, ale naznačíme, že děti budou řešit šifry, pomocí kompasu budou hledat směr, plnit úkoly, které jim odkryjí další indicie, aby na konec mohli najít velký a sladký poklad.

Stravování 5 x denně:
Snídaně – Chleba, housky, koláče, koblihy, teplý nápoj (čaj, kakao, bílá káva, …)
Svačina – Ovoce, zelenina
Oběd – Polévka, hlavní chod, ovocný, nebo zeleninový salát
Svačina – Ovoce, zelenina, sušenky, jogurty
Večeře – Teplá, nebo studená, podle denního jídelníčku
+ když dítě má hlad, dáme podle jeho přání kdykoli mňamku navíc.

Po celý den k dispozici várnice s čajem, nebo šťávou, podle počasí.

Dbáme na to, aby děti nedostávaly velké dávky cukrů, tuků a solí.

Na jídelníčku se momentálně pracuje, ale brzy bude k nahlédnutí.

Hygiena a zdravotní dokumentace
Při příjezdu na tábor zdravotník prohlédne všechny děti, zda nemají nějaké zdravotní problémy, popovídá si s nimi o tom, jak se cítí, zkontroluje, zda nemají vši, nebo mykózy. Prohlídku zapíše do zdravotní karty účastníka tábora, která bude po odjezdu předána rodičům. Do této karty ze zapisují i sebemenší odřeniny, štípance, klíšťata, bolesti břicha, prostě vše. Zdravotník dohlíží a podává léky, které děti pravidelně berou a odškrtává si podání léků v deníku. V případě úrazu, nebo nemoci máme k dispozici pár kilometrů od tábora polikliniku v Týništi nad Orlicí, na telefonu máme k dispozici dětského lékaře a praktického lékaře pro dospělé.
Na táboře dbáme na hygienu. Děti si musí čistit zuby, musí si pravidelně mýt ruce a pravidelně chodí do sprch. Sprchy jsou samostatné, s teplou vodou, takže každé dítě má své soukromí. Na dívky dohlíží vždy jen žena. Pokud má dítě vypěstovaunou vyšší potřebu mytí, je u to bez problému umožněno. Vody máme dostatek a dokud topíme v lázeňských kamnech, je teplá.
V polovině tábora je proveden velký zdravotní filtr, kdy se všem dětem kontrolují nehty, vlasy, uši, chodidla. Celé to je vedeno v rámci hry Očista, kdy je jim formou lazebnických stanovišť prováděna očista, stříhání nehtů, česání, masáže, mytí nohou, čištění uší, ….
Zdravotník každý den kontroluje ubytování, které v rámci soutěže boduje. Zdravotník nahlíží do batožin, zda v nich děti nemají staré jídlo a zda si vyměňují své špinavé prádlo za čisté. Toto průběžně kontrolují i vedoucí a instruktoři.

Noční hra
Každý tábor máme jednu, až dvě noční hry. Hry jsou v čase po večerce, takže děti nebudíme uprostřed noci a nezpůsobujeme šok. Pouze jdou spát o chvilku déle. Děti tyto hry milují. Učí se překonávat vlastní strach. Můžou chodit jednotlivě, nebo ve skupinkách. Celá trasa vede bezpečnou cestou, označenou světly (louče, svíčky), je hlídána vedoucími a instruktory. Při noční hře nedochází ke strašení.

Diskotéka
Asi 2 x za tábor máme táborovou diskotéku, kde si děti zatancují, zahrají si různé hry při muzice a pod dohledem zkušených bavičů si užívají hudby a tance. Taneční parket osvětlujeme barevnou hudbou. Diskotéka končí večerkou.

Osobní volno mají děti každý den. Jsou to chvilky mezi programy, kdy se můžou volně pohybovat po táboře a nerozlišuje se na oddíly. Každý čtvrtý den mají děti část dne vyhrazený pro osobní volno, kdy můžou hrát míčové hry, jen tak klábosit na chatkách, navazovat nové kontakty, nebo prostě jen tak lelkovat. Pro děti, které se nechtějí účastnit osobního volna máme připravené deskové hry, kreslení, …
I přes toto osobní volno je celý tábor dozorován vedoucími.
Každý den po obědě, až do odpoledního programu je polední klid, kdy děti odpočívají.

Malé děti a usínání
Na každém táboře se najde pár dětí, kterým se moc stýská. Je to normální. Taky jsme si tím prošli. O takovéto děti se nenápadně víc staráme, vedoucí jim v rámci oddílu dávají důležité úkoly, aby zapomněli, že se jim stýská. Večer dětem v chatkách čteme pohádky na dobrou noc a povídáme si s nimi, aby neměli pocit, že tam jsou samy. S nárůstem mobilních telefonů se to mírně zhoršilo, protože dítko si celý den ani nevzpomene, že je bez rodičů, ale když má k dispozici telefon a možnost jim zavolat, propukají stavy stesku a lítosti.

Drahé přístroje dětem na tábor nedoporučujeme. Neručíme za zničení mobilního telefonu, nebo jiného zařízení. Byli bychom rádi, kdyby se tyto přístroje na táboře nepoužívaly, ale zakázat je nemůžeme. Stejně tak dětem nedávejte drahé oblečení, šperky a jiné hodnotné věci.

Režim dne:

7:00 budíček 
7:05 – 7:20  rozcvička 
7:20 – 7:30  ranní hygiena 
7:30 – 8:00  snídaně
8:00 – 8:15  úklid v chatách
8:15 – 11:45  dopolední program, svačina
11:45 – 12:00  příprava na oběd
12:00 – 12:45  oběd
12:45 – 14:00  polední klid
14:00 – 17:30  odpolední program, svačina
17:30 – 18:00  večeře
18:00 – 20:30  večerní program
20:30 – 20:45  příprava na nástup
20:45 – 21:00  nástup
21:00 – 21:30  příprava na večerku, osobní hygiena,
21:30 večerka
Režim dne se může na základě programu mírně lišit.

Něco víc o táborových kroužcích:

Taneční kroužek je určen pro děti, které se chtějí dobrovolně účasnit.  Pro tento program je každý den vyhrazena jedna část z programu. Děti, které nechtějí tancovat, se můžou nahlásit do ostatních kroužků.

Kroužek horolezectví a dovedností s lany a jistícími prostředky. Při tomto kroužku se děti učí pracovat s jistícím lanem a karabinami, je kladen důraz na bezpečnost a opatrnost. Naučí se překonávat překážky, naučí se pracovat se svým tělem, kde stabilita je základ. Děti v žádném případě nelezou po skalách a ve výškách. Pouze hravou formou vytvářejí houpačky, lanové a popruhové přelezy (slack line) nízko nad zemí, nad potokem, … Děti pochopí, proč je nebezpečné někam lézt a jak se jistit, když se ocitnou v nebezpečné výšce. Děti vedeme k týmovému chování a zodpovědnosti, kdy každý člen týmu musí pomáhat ostatním. Celý kroužek vede profesionální instruktor pro práci s lany, jistícími prostředky a záchranu ve výškách. Děti, které nechtějí lézt na lanech, se můžou nahlásit do ostatních kroužků.

Vodácký kurz děti naučí splouvat klidnou řeku od Týniště nad Orlicí po tábořiště Suté Břehy, kde nejsou peřeje, splavy, ani jezy. Naučí se držet pádlo, sedět správně na laminátové i gumové nafukovací lodi a manévrovat s ní v rámci týmu. Kromě plavby se děti účastní vodních her a různých zkoušek na šikovnost. Každou loď kormidluje jeden dospělý, který zodpovídá za posádku. Děti používají záchranné vesty. Děti, které nechtějí sjíždět řeku, se můžou nahlásit do ostatních kroužků.

Kurz přežití Survival děti naučí být v lese, používat nástroje, orientovat se v neznámém prostředí, vytvořit si přístřešek, rozdělat oheň, schovat se a nebýt viděn a slyšen. Naučí se naslouchat zvířatům v přírodě a rozeznávat jednotlivé zvuky. Naučí se připravit si jídlo nad ohněm a řadu dalších tábornických dovedností.

Kurz první pomoci děti naučí správně zasáhnout v případě nebezpečí a ohrožení života. Naučit se zachránit život a pomoci při úrazech není až tak těžké. Nejtěžší je najít v sobě odvahu a nezmatkovat. Tohle všechno se dá zvládnout jen dobrým a pravidelným tréninkem. Tímto kurzem projdou všechny děti hravou formou, pomocí improvizace a modelových situací.
_________________________________________________________________________________________

Externí návštěvy s ukázkami:

CentralBohemiaQuadTeam, z. s. – CBQT.CZ
Parta milovníků čtyřkolek, kteří nám přijedou 24.7.2015 ukázat čtyřkolky, seznámí nás s tímto sportem, předvedou zdravovědu v motorovém sportu a řadu dalších zajímavostí.

Slack line nadšenci z Pardubic nám přijedou předvést chození, skákání a jiná akrobacie po textilních pásech (provazochodectví).
_________________________________________________________________________________________

Nyní máte možnost zaplatit tábor na měsíční splátky.

Splátky neposkytuje žádný finanční ústav. Jen vám dáváme možnost si celkovou platbu rozvrhnout na měsíční splátky, které jednorázově nezatíží rodinný rozpočet.
Příklad:
První platbu zašlete v měsíci leden, bude měsíční platba 6 x 665,- Kč,
První platbu zašlete v měsíci únor, bude měsíční platba 5 x 798,- Kč,
První platbu zašlete v měsíci březen, bude měsíční platba 4 x 998,- Kč,
První platbu zašlete v měsíci duben, bude měsíční platba 3 x 1.330,- Kč, …

Na sourozence poskytujeme slevu 500,- Kč

#Leták EKO-LAND.EU_2015_V3

 

Partneři:

logoCBQT logo1


logo-footer
logo_OAlogo_TP

tatra_logo pardubice živě

Categories: Aktuality
This post was written by , posted on 28 září, 2014 Neděle at 8:35 am

Comments are currently closed.